NYSTAGMUS

Už ste niekedy počuli výraz Nystagmus?

Nystagmus je vôľou neovládateľný rytmický pohyb očí (najčastejšie horizontálny). Môže ísť o pohyb na jednom oku alebo na oboch očiach.

Nasledujúce odkazy (v AJ) názorne zobrazujú oči ľudí trpiacich nystagmom:

 

 

Rozlišujeme vrodený nystagmus (nástup v 2.-3. mesiaci) a získaný nystagmus (nástup v neskoršom detstve alebo v dospelosti). Vrodený nystagmus je väčšinou spôsobený albinizmom, vrodenou kataraktou, absenciou dúhovky, nevyvinutým optickým nervom. Ak sa nystagmus vyvinie v ranom detstve, môže byť spôsobený problémom so zrakovou dráhou vedúcou od oka k mozgu. Dieťa často nemá žiadne iné očné či zdravotné problémy.  Získaný nystagmus  je zriedkavý a môže byť spôsobený abnormalitami vo vestibulárnom systéme (stredné ucho), toxicitou spôsobenou liekmi (aj alkoholom), ako aj neurologickými problémami (úraz mozgu, MS, tumor, mŕtvica).

Pôvod nystagmu môže byť motorický alebo senzorický. Väčšinou sú príčinou nystagmu vrodené motorické poruchy. Senzorický nystagmus sa môže vyskytovať u detí narodených so slabým zrakom (vysoká refrakčná vada) a je spojený s inými vrodenými vadami, ako napríklad albinizmus.

Ďalšími príčinami nystagmu môžu byť: zápal stredného ucha, patológia predného segmentu oka (korneálne opacity, vrodená katarakta, glaukóm), choroby sietnice, choroba optického nervu (vrodené anomálie).

Nystagmus môže byť aj latentný (skrytý) – takýto nystagmus môže byť spojený so strabizmom. Je ovplyvnený zakrytím jedného oka.

Nystagmus sa môže vyskytovať vo všetkých pohľadových smeroch alebo len v jednom pohľadovom smere.

Nystagmus sa nedá kontrolovať vôľou.

Môže sa zhoršiť pod vplyvom stresu, nedostatkom spánku, únavou. Človek s nystagmom môže mať zhoršené videnie (ani s najlepšími dioptriami neprečíta posledný riadok optotypu), pretože kvôli kmitajúcim pohybom očí obraz nemusí byť ustálený.

Snaha o kompenzovanie nystagmu môže spôsobiť, že človek podvedome nakláňa hlavu doprava, doľava, hore alebo dole (v tom smere existuje tzv „nulový bod“, kde je nystagmus najmenší a obraz najstabilnejší)

Perlička: Okrem patologického nystagmu, o ktorom sme hovorili vyššie, exisuje aj fyziologický nystagmus. Volá sa optokinetický nystagmus a dá sa vyvolať zámerne, napr. ak sa v pohybujúcom vlaku pozeráte na stĺpy elektrického vedenia (keď sa vám niekto iný pozerá na oči, uvidí ich horizontálne pohyby)

Perlička: Polícia v USA niekedy uskutočňuje u vodičov test triezvosti (field sobriety test) a všíma si či nemajú horizontálny nystagmus spôsobený alkoholom. Vodič sa sústredí na hornú časť paličky, ktorú policajt drží v ruke a pomaly ňou pohybuje doprava a doľava. Ak si u vodiča všimne tremor/tras očí, je to jeden z príznakov požitia alkoholu.

www.jnoptik.sk

JN Optik Poprad a Svit

Optika v ktorej pracujú profesionáli.
Kvalitne vyšetríme váš zrak
a flexibilne vyrobíme okuliare.
Sme vaši stáli partneri.

Tvorba a správa web stránok bežnej funkcionality a rozsahu, ale i tvorba a správa rozsiahlych portálov so špecifickou funkcionalitou na mieru podľa potreby zákazníka.
Internetový marketing,
poradenstvo.

Penzión Pieninka, Lesnica - PIENINY,
miesto v srdci Pieninského národného parku, kde môže celá vaša rodina pookriať.

Komplexné služby v oblasti starostlivosti o zuby a ústnu dutinu. V zubných ambulanciách v Poprade a vo Svite sa venujeme hlavne konzervačnej, protetickej, chirurgickej a estetickej stomatológii, implantológii, parodontológii a dentálnej hygiene.