Virálny marketing - Vírusový marketing

Virálny marketing (Vírusový marketing) - Marketingová metóda využívajúca hlavne sociálne siete na propagáciu výrobku, služby, značky, firmy, diela....

Dobrovoľne šírená reklama.

Metóda motivuje užívateľov zdielať reklamný obsah tým, že z príjemcu spraví následného dobrovoľného šíriteľa. Názov techniky vychádza z podobného princípu, ako vírus využije svojho hostiteľa na svoju reprodukciu a ďalšie následné šírenie. “Virálny”  obsah sa teda  ďalej šíri ľuďmi, ktorí s nim prišli do styku.

Metóda využíva jednoduchý fakt, že ľudia majú tendenciu dobrovoľne a iniciatívne informovať svojich známych o výrobkoch, službách či informáciách, ktoré sami považujú za hodné pozornosti. Podoba s vírusovou epidémiou je i z dôvodu, že sa šíri bez kontroly svojho iniciátora. Pozor iniciátor po vypustení, stráca kontrolu nad ďalším šírením. Táto podobnosť s vírusovou infekciou jej veľmi dôležitá.

V podstate ide o tradičné ústne podanie, ale v novodobej elektronickej forme.

Vírusový marketing je obľúbený hlavne vďaka svojej jednoduchosti spustiť marketingovú kampaň s pomerne nízkymi nákladmi. Hoci sa Virálny marketing na prvý pohľad zdá ako veľmi jednoduchý a účinný, v praxi to už také jednoduché nie je. Samozrejme si metoda žiada dobrý nápad a ešte lepšie prevedenie a až potom možno očakávať dobrý výsledok.

Výroba prepracovaných, elegantných, interiérových dverí na mieru s dovozom a montážou po  celom Slovensku.

Optika v ktorej pracujú profesionáli.
Kvalitne vyšetríme váš zrak a flexibilne vyrobíme okuliare.
Sme vaši stáli partneri.

Personálna agentúra NOVIDEA, s.r.o , Poprad pôsobiaca už od roku 1992 predovšetkým v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Stará Ľubovňa.