Možnosti diagnostiky tehotenstva

Prvým znakom gravidity je samozrejme meškajúca menštruácia, kedy si budúca mamička spraví tehotenský test , ktorý ak je pozitívny, tak ide na kontrolu k obvodnému gynekológovi.

Laboratórny skríning.

hCG – humánny choriogonadotropný hormón – veľmi dôležitý hormón pre graviditu zabezpečujúci cez žlté teliesko tvorbu progesterónu nevyhnutného pre udržanie tehotenstva. Pri perspektívnom tehotenstve by mala jeho hodnota vzrásť v krvi o min. 70% za 48 hod., čiže veľmi dôležité je sledovanie dynamiky vzostupu hCG v prvých fázach gravidity,  ktorý nám poukazuje o tom či je gravidita prospešná alebo nie a to hlavne pri stavoch ak sa jedná o rizikové tehotnestvo alebo na utrazvuku sa nám ukazujú známky neprosperujúceho tehotenstva.

 

hladina hCG v mIU/ml

Týždeň gravidity ( t.g. )

min

max

3 týždeň gravidity

5

50

4 týždeň gravidity

5

426

5 týždeň gravidity

18

7 340

6 týždeň gravidity

1 080

56 500

7 – 8 týždeň gravidity

7 650

229 000

9 – 12 týždeň gravidity

25 700

288 000

13 – 16 týždeň gravidity

13 300

254 000

17 – 24 týždeň gravidity

4 060

165 400

25 – 40 týždeň gravidity

3 640

117 000

USG diagnostika.

  • úplne počiatočné fázy gravidity nemusia byť ultrazvukom detekovateľné
  • v 5 týždni gravidity ( t.g. ) - ako prvá viditeľná štruktúra je Gestational Sac ( GS ) - Gestačný vak  – excentricky uložený s hyperechogénnym lemom chória – ktorý musí byť detekovateľný už pri laboratórnych hodnotách hCG 1000-1500 IU/l.
  • v 6 t.g. –  vizualizujeme tzv. Yolk sac ( YS ) - žltkový vačok  – ktorý je primárnou štruktúrou zásobujúcou embryo, ako aj Emryonálny pól ( Embryo, Fetálny pól ) – pričom koncom 6 t.g. už aj s akciou srdca. Práve prítomnosť akcie srdca u embra plodu je dôležitým znakom viability plodu a prosperujúceho tehotenstva.

Ak vidíme všetky vyššie uvedené štruktúry – teda GS a v ňom YS ako aj embryo – ďalším krokom je pozvanie si pacientky na I. Trimestrálny skríning realizovaný v 11/0 – 13/6 t.g. - kedy je veľkosť plodu 45-84 mm.

Viacpočetné tehotenstvo.

Platí Helinsovo pravidlo:

  • dvojčatá ( gemini) – 1 z 97 pôrodov
  • trojčatá – 1 z 972 pôrodov
  • štvorčatá – 1 z 973 pôrodov

    Určenie početnosti tehotenstva ( počtu plodov ) ako aj chorionicity ( počtu placent ) a amnionicity ( počtu plodových obalov ) je nevyhnutné už v prvom trimestri, najneskôr do 16 t.g., kedy je to najlepšie viditeľné podľa ultrazvukových znakov ( počet GS, embryí ,YS ako aj na základe lambda alebo delta znaku určujúcich počet placent ). Správne určenie počtu plodov, placent a plodových obalov je nevyhnutné pre určenie rizika možných komplikácií v priebehu tehotenstva a ako aj pre určenie vedenia pôrodu. Ako je znázornené na obrázkoch pod textom Lambda sign znamená, že každý z plodov má samostatnú placentu , T sign znamená že oba plody majú spoločnú placentu.

 

Personálna agentúra NOVIDEA, s.r.o , Poprad pôsobiaca už od roku 1992 predovšetkým v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Stará Ľubovňa.

Tvorba a správa web stránok bežnej funkcionality a rozsahu, ale i tvorba a správa rozsiahlych portálov so špecifickou funkcionalitou na mieru podľa potreby zákazníka.
Internetový marketing,
poradenstvo.

Výroba prepracovaných, elegantných, interiérových dverí na mieru s dovozom a montážou po  celom Slovensku.