Doména / Internetová doména

Internetová doména / meno domény / názov domény je textová reprezentácia IP adresy, ktorá je pridelená v počítačovej sieti založenej na TCP/IP protokole počítaču alebo skupine počítačov či iným elektronickým zariadeniam schopným komunikovať prostredníctvom TCP/IP (napríklad www.ekobit.sk).

Primárny dôvod existencie domén je, že IP adresa, teda číselne pomenovanie sa človeku zle pamätá, plus textové pomenovanie dáva IP adrese i nejaký význam. Teda doména  sa zväčša vyberá tak, aby sa dobre pamätala, aby mala príslušný význam, aby nebola príliš dlhá.

Sekundárnym dôvodom existencie domén je, že  bežne sa v sieti stáva, že nejaká domena po čase zmení svoju IP adresu, no návštevníka internetu to nemusí vôbec zaujímať. On si stále pamätá iba meno domény.

Teda ak v internetovom prehliadači si návštevník internetu chce pozrieť stránku firmy zaoberajúcej sa výrobou a správou internetových stránok, tak síce zadáva adresu www.ekobit.sk, no počítače si túto textovú adresu preložia do reči čísel, pričom ide o štyri čísla v rozsahu 0-255 oddelené bodkou (v prípade www.ekobit.sk to je 81.2.233.112).

Doména má svoje úrovne, pričom úroveň stúpa sprava doľava.

  • prvá najvyššia  úroveň (sk, com, org, net ...) - najobecnejšia časť domény. Predstavuje rozdelenie na krajiny, prípadne obecné skupiny organizácií ...
  • druhá úroveň (ekobit, mojportal, google, bing, .....) - smerom vyššie (doľava) špecifickosť domény rastie
  • tretia úroveň (www, ftp, mail, pop3, smtp ....)
  • štvrtá úroveň
  • ....

 

Dôležité pravidlá platné pre domény - doménové názvy.

  • doménové meno môže obsahovať iba znaky anglickej abeceny ASCII (toto je po novom už trosku ináč, ale základ a reálna prax je zatiaľ taká), číslice a pomĺčku
  • pomĺčka ale nesmie byť ani na začiatku ani na konci žiadnej z častí mena domény
  • nie je dôležité či používame veľké alebo malé písmená (teda www.ekobit.sk a www.EKOBIT.sk je to isté)
  • každá časť môže mať maximálne 63 znakov
  • celé meno domény ale môže mať maximálne 255 znakov

Tvorba a správa web stránok bežnej funkcionality a rozsahu, ale i tvorba a správa rozsiahlych portálov so špecifickou funkcionalitou na mieru podľa potreby zákazníka.
Internetový marketing,
poradenstvo.

Penzión Pieninka, Lesnica - PIENINY,
miesto v srdci Pieninského národného parku, kde môže celá vaša rodina pookriať.

Personálna agentúra NOVIDEA, s.r.o , Poprad pôsobiaca už od roku 1992 predovšetkým v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Stará Ľubovňa.