Abstinenčný syndróm u športovcov

Abstinenčný syndróm športovca je súbor príznakov, charakte­rizujúcich náhle prerušenie dlhoročného sústavné­ho športového tréningu.

Vyskytuje sa po 4-8 týž­dňoch a najčastejšie sa prejavuje podráždenosťou, poruchami spánku, pocitom ochorenia a pichaním pri srdci, strata pocitu plného života, neschopnosť koncentrácie na viac vecí ale aj zníženie chutí do jedla.

Keďže sa vyskytuje po 4-8 týž­dňoch tak sa kľudne môže objaviť i u výkonnostného športovca, ktorý po sezóne zvolí príliš dlhú prestávku na oddych.

Po obnovení pravidelného telesného zaťa­ženia aspoň 2–3 krát týždenne sa stav rýchlo upraví. Podstatou abstinenčné­ho syndrómu je porucha vegetatívnej regulácie. Prevenciou je pestovanie športu aj po skončení pretekárskej činnosti.

Abstinenčný syndróm je i pojmom známym pri rôznych druhoch drogových zavislostí, čo je dosť dôležité, pretože pri prerušení dlhodobého športového tréningu a následne objavujúcom sa abstinenčnom syndróme hrajú veľkú úlohu práve látky podobného charakteru tzv. endorfíny.  Endorfíny si okrem iného telo vytvára samo pri telesnej záťaži a slúžia ako vnútorné ópioidy.

 

Výroba prepracovaných, elegantných, interiérových dverí na mieru s dovozom a montážou po  celom Slovensku.

Penzión Pieninka, Lesnica - PIENINY,
miesto v srdci Pieninského národného parku, kde môže celá vaša rodina pookriať.

Personálna agentúra NOVIDEA, s.r.o , Poprad pôsobiaca už od roku 1992 predovšetkým v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Stará Ľubovňa.