Personálno-poradenská agentúra NOVIDEA, s.r.o.

Personálna agentúra NOVIDEA, s.r.o , Poprad pôsobiaca už od roku 1992 predovšetkým v okresoch Poprad, Kežmarok, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš a Stará Ľubovňa.

Disponuje dlhoročnými skúsenosťami a kontaktmi, kvalitnou metodologickou výbavou a progresívnym know-how.

Odbornosť pracovného tímu sa permanentne obohacuje o najnovšie teoretické poznatky a rozvíja aj vďaka vlastnému výskumu a odbornej publikačnej činnosti. Samozrejmosťou je striktné dodržiavanie etických princípov a svedomitá práca.

Svoje služby poskytuje NOVIDEA, s.r.o. v 2 divíziách :

I. PERSONÁLNE PORADENSKÁ AGENTÚRA:

II. NEŠTÁTNE ZDRAVOTNÍCKE ZARIADENIE
    AMBULANCIA V ŠPECIALIZAČNÝCH ODBOROCH :

  • Klinická psychológia
  • Pracovná a organizačná psychológia
  • Certifikovaná pracovná činnosť Dopravná psychológia

 

V personálne agentúre NOVIDEA je možné absovovať nasledujúce psychotesty:

Personálno-poradenská agentúra NOVIDEA, s.r.o.
Scherfelova 1376/4
058 01 Poprad
052 / 7722 191
052 / 7891 421
0905 621 986
novidea@novidea.sk
CHEMOSVIT, a.s. Svit, STROJCHEM, a. s. Svit, Consumer Finance Holding, a.s. Poprad, CRW Slovakia, s.r.o. Spišská Nová Ves, Darian Porpad, Diamon, S.r.o. Poprad, Embraco Slovakia s.r.o. Spišská Nová Ves, Eurostyle Systems Slovakia s.r.o. Liptovský Mikuláš, Hengstler, s.r.o. Kežmarok ....